koncha

Text hesla

koncha [gr.] —

1. archit. druh klenby tvaru polgule alebo štvrťgule zvyčajne sa uplatňujúcej v priestore apsidy polkruhového pôdorysu, v nike, edikule alebo v exedre. Koncha niky býva často zdobená žliabkami (kanelúrou), ktoré sú usporiadané v tvare mušle; nesprávne sa niekedy ako koncha označuje celá apsida alebo chór;

2. zastarano konchýlie.

Text hesla

koncha [gr.] —

1. archit. druh klenby tvaru polgule alebo štvrťgule zvyčajne sa uplatňujúcej v priestore apsidy polkruhového pôdorysu, v nike, edikule alebo v exedre. Koncha niky býva často zdobená žliabkami (kanelúrou), ktoré sú usporiadané v tvare mušle; nesprávne sa niekedy ako koncha označuje celá apsida alebo chór;

2. zastarano konchýlie.

Zverejnené 5. decembra 2020.

citácia

Koncha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncha