koncertantný princíp

Text hesla

koncertantný princíp — kompozičný princíp striedania (akoby súperenia) viacerých (najmenej dvoch) zvukových telies v hudobnej skladbe. V európskej hudbe ho začali využívať talianski skladatelia v 16. stor., napr. Arcangelo Corelli vo svojich concertách grossách, ktoré boli založené na farebnom a dynamickom kontraste medzi skupinou sólistov a sláčikovým orchestrom. Hoci sa vyskytuje vo všetkých hudobných druhoch ako jednota súhry a súperenia, ako základný kompozičný princíp je najvýraznejšie prítomný v inštrumentálnom a vo vokálnom koncerte.

Zverejnené 19. mája 2022.

Koncertantný princíp [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncertantny-princip