Kolman, Peter

Text hesla

Kolman, Peter, 29. 5. 1937 Bratislava — slovenský hudobný skladateľ.

V rokoch 1944 – 45 bol väznený v koncentračnom tábore v Terezíne. V rokoch 1951 – 56 študoval kompozíciu u Andreja Očenáša na konzervatóriu a 1956 – 60 u Jána Cikkera na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1961 – 77 pôsobil ako hudobný redaktor Československého rozhlasu v Bratislave (dnes RTVS), 1965 – 76 bol zároveň vedúcim Experimentálneho štúdia, ktorého vznik v rozhlase inicioval a ktoré sa pod jeho vedením stalo jedným z najprogresívnejších elektroakustických štúdií v Európe.

Svojou tvorbou, publicistikou i organizačným pôsobením presadzoval začlenenie slovenskej hudby do aktuálnych európskych tvorivých tendencií orientovaných na dobovú novú hudbu. Po roku 1969 bol v rámci zosilnených totalitných opatrení vylúčený zo Zväzu slovenských skladateľov a jeho tvorba bola proskribovaná, od 1977 žije v Rakúsku, kde do 2002 pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Universal Edition vo Viedni.

V skladateľskej tvorbe už svojimi študentskými opusmi (Smútočná hudba pre orchester, 1958; Tri kusy pre klavír na pamiatku Arnolda Schönberga, 1960) nadviazal na tradíciu druhej viedenskej školy a na povojnovú západoeurópsku avantgardu. Patrí k priekopníkom slovenskej autonómnej elektroakustickej tvorby (D 68, 1968; Omaggio á Gesualdo, 1970; Lentement mais pas trop, 1972; E 15, 1974). Jeho štýl charakterizuje expresívnosť, disciplinovanosť kompozičnej techniky a nová zvukovosť (Dve časti pre flautu, klarinet, husle a klavír, 1960; Štyri skladby pre orchester, 1963; Panegyrikos pre komorný súbor, 1964, revidované 1998; Molizácia pre flautu a vibrafón, 1965).

Vrcholom jeho tvorby z rokov pôsobenia v Bratislave je orchestrálne Monumento per 6.000.000 (1964, revidované 1996). Základné štýlotvorné prvky expresívnosti zachoval aj v dielach napísaných v Rakúsku (Hudba pre 14 sláčikových nástrojov, 1978; Nota bene pre klavír, 1978; Koncert pre orchester, 1995; Take over pre 12 violončiel, 2001; Sláčikové kvarteto č. 2, 2006).

Text hesla

Kolman, Peter, 29. 5. 1937 Bratislava — slovenský hudobný skladateľ.

V rokoch 1944 – 45 bol väznený v koncentračnom tábore v Terezíne. V rokoch 1951 – 56 študoval kompozíciu u Andreja Očenáša na konzervatóriu a 1956 – 60 u Jána Cikkera na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1961 – 77 pôsobil ako hudobný redaktor Československého rozhlasu v Bratislave (dnes RTVS), 1965 – 76 bol zároveň vedúcim Experimentálneho štúdia, ktorého vznik v rozhlase inicioval a ktoré sa pod jeho vedením stalo jedným z najprogresívnejších elektroakustických štúdií v Európe.

Svojou tvorbou, publicistikou i organizačným pôsobením presadzoval začlenenie slovenskej hudby do aktuálnych európskych tvorivých tendencií orientovaných na dobovú novú hudbu. Po roku 1969 bol v rámci zosilnených totalitných opatrení vylúčený zo Zväzu slovenských skladateľov a jeho tvorba bola proskribovaná, od 1977 žije v Rakúsku, kde do 2002 pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Universal Edition vo Viedni.

V skladateľskej tvorbe už svojimi študentskými opusmi (Smútočná hudba pre orchester, 1958; Tri kusy pre klavír na pamiatku Arnolda Schönberga, 1960) nadviazal na tradíciu druhej viedenskej školy a na povojnovú západoeurópsku avantgardu. Patrí k priekopníkom slovenskej autonómnej elektroakustickej tvorby (D 68, 1968; Omaggio á Gesualdo, 1970; Lentement mais pas trop, 1972; E 15, 1974). Jeho štýl charakterizuje expresívnosť, disciplinovanosť kompozičnej techniky a nová zvukovosť (Dve časti pre flautu, klarinet, husle a klavír, 1960; Štyri skladby pre orchester, 1963; Panegyrikos pre komorný súbor, 1964, revidované 1998; Molizácia pre flautu a vibrafón, 1965).

Vrcholom jeho tvorby z rokov pôsobenia v Bratislave je orchestrálne Monumento per 6.000.000 (1964, revidované 1996). Základné štýlotvorné prvky expresívnosti zachoval aj v dielach napísaných v Rakúsku (Hudba pre 14 sláčikových nástrojov, 1978; Nota bene pre klavír, 1978; Koncert pre orchester, 1995; Take over pre 12 violončiel, 2001; Sláčikové kvarteto č. 2, 2006).

Zverejnené 10. februára 2021. Aktualizované 5. februára 2021.

Kolman, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolman-peter