kolaterál

Text hesla

kolaterál [lat.] — ekon. 1. v bankovej praxi peňažné prostriedky, ktoré požaduje banka od klienta ako záruku, že klient dodrží svoj záväzok. Táto peňažná suma je vinkulovaná na účte klienta v prospech banky a predstavuje maximálnu výšku straty, ktorú je ochotný akceptovať v prípade nepriaznivého vývoja. Vo všeobecnosti má banka (veriteľ) pevne vymedzenú formu a štruktúru kolaterálu, ktorý sa využíva pri príslušných operáciách;

2. práv. v občianskoprávnych vzťahoch označenie príbuzného v pobočnom, nepriamom rade pochádzajúceho od spoločného predka (súrodencov, bratancov, sesterníc, strýkov, synovcov a pod.). Určovanie stupňa ich príbuzenstva sa vykonáva podľa počtu narodení, ktorými pochádzajú od najbližšieho spoločného predka. Súrodenci sú príbuzní v nepriamom rade v druhom stupni, prvý stupeň u príbuzných v nepriamom rade neexistuje. Stupeň príbuzenstva je dôležitý napr. pri dedení alebo uzatváraní manželstva.

Zverejnené 12. júna 2023.

Kolaterál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolateral