koks

Text hesla

koks [angl. > nem.] — kusovitý porézny materiál sivočiernej farby obsahujúci po vysušení približne 82 – 84 % uhlíka, 14 – 16 % nespáliteľných látok (popolovín), 1 % síry a i. prímesi. Najčastejšie sa získava ako tuhý produkt pri vysokoteplotnej karbonizácii uhlia (→ koksovanie) alebo tepelným krakovaním z ťažkej frakcie ropy získanej pri jej spracovaní. Vysokokvalitný metalurgický (hutnícky) koks sa využíva vo vysokých peciach pri výrobe surového železa ako redukovadlo a palivo a v zlievarenstve. Má obsahovať čo najmenej nespáliteľných látok a síry, preto sa vyrába z najkvalitnejšieho čierneho uhlia (koksového a žírneho), okrem toho musí mať aj vhodnú veľkosť a dostatočnú mechanickú odolnosť, jeho pórovitosť uľahčuje prechod plynov cez vsádku. Menšia časť vyrobeného koksu sa spotrebúva pri výrobe niektorých karbidov a uhlíkových elektród do priemyselných elektrolyzérov. Koks z menej kvalitného uhlia sa používa ako palivo s vysokou výhrevnosťou (až 29,6 MJ/kg) produkujúce malé množstvo exhalátov. Ropný (petrolejársky) koks, ktorý sa vyrába krakovaním ťažkej frakcie zo spracovania ropy, má v porovnaní s uhoľným koksom podstatne nižší podiel popolovín a používa sa na špeciálne účely v metalurgii. Koks do vysokých pecí sa niekedy označuje ako vysokopecný, koks používaný v zlievarenstve ako lejársky alebo zlievarenský, koks vyrábaný z destilačného zvyšku (smoly) pri spracovaní koksárenského dechtu, ktorý sa používa na výrobu elektród na výrobu hliníka, ako smolný.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Koks [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koks