Köhler, Horst

Popis ilustrácie

Horst Köhler na podujatí organizovanom Nadáciou Heinricha Bölla, február 2016, Berlín

Text hesla

Köhler [kő-], Horst, 22. 2. 1943 Skierbieszów, Poľsko — nemecký ekonóm a politik, prezident (2004 – 10). Jeho rodina pochádzala z oblastí Moldavska (Besarábie) obývaných Nemcami, ktoré musela 1940 opustiť, 1942 sa usadila v dnešnom Poľsku (→ Generálny gouvernement), potom v Lipsku v neskoršej Nemeckej demokratickej republike a po jej opustení (1953) žila od 1957 v Ludwigsburgu v NSR. Köhler študoval ekonómiu a politológiu na univerzite v Tübingene, 1969 – 76 pôsobil v tamojšom Inštitúte pre aplikovaný hospodársky výskum (Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung), 1976 – 81 na Spolkovom ministerstve hospodárstva v Bonne, od 1981 člen Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Od 1982 na Spolkovom ministerstve financií v Bonne, 1990 – 93 štátny tajomník (o. i. pre otázky menovej politiky, medzinárodných finančných vzťahov ap.). R. 1993 – 98 prezident združenia Deutscher Sparkassen- und Giroverband, 1998 prezident Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne, 2000 – 04 generálny riaditeľ Medzinárodného menového fondu vo Washingtone. R. 2004 bol zvolený za spolkového prezidenta (do úradu nastúpil 1. 7.), zameriaval sa na udržateľnosť pracovných miest a podporu politiky EÚ, v zahraničnej politike presadzoval vytvorenie globálnej koncepcie na boj proti svetovej chudobe. R. 2009 nastúpil po znovuzvolení druhé funkčné obdobie, 2010 z funkcie odstúpil.

Zverejnené v marci 2017.

Köhler, Horst [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohler-horst