Koerber, Ernest von

Popis ilustrácie

Ernest von Koerber

Text hesla

Koerber [kör-], Ernest von, 6. 11. 1850 Trident, Taliansko – 5. 3. 1919 Baden, Dolné Rakúsko — rakúsko-uhorský politik. Po absolvovaní štúdia práva na viedenskej univerzite (1874) vstúpil do štátnych služieb, najskôr pôsobil na ministerstve obchodu, 1895 vymenovaný za riaditeľa štátnych železníc. Na prelome 1897/98 krátko minister obchodu, 1899 minister vnútra, 1900 – 04 predseda vlády predlitavskej časti Rakúsko-Uhorska, zároveň zastával aj funkciu ministra vnútra a 1902 – 04 ministra spravodlivosti. Počas 1. svetovej vojny od februára 1915 do októbra 1916 bol spoločným ministrom financií Rakúsko-Uhorska. Po zavraždení ministerského predsedu K. von Stürgkha (21. 10. 1916) ho cisár František Jozef I. vymenoval za nového predsedu vlády Predlitavska. Krátko po vymenovaní Koerbera však cisár zomrel (21. 11. 1916) a Koerber pre nezhody s jeho nástupcom Karolom I. podal 20. 12. 1916 demisiu. Ako liberál sa usiloval presadzovať hospodárske reformy a rozvíjať infraštruktúru, vypracoval návrh správnej reformy a pripravil systém sociálneho zákonodarstva, čo viedlo k určitej konsolidácii pomerov.

Zverejnené v marci 2017.

Koerber, Ernest von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koerber-ernest-von