Kodok

Text hesla

Kodok, pôvodne Fašoda — mesto v severových. časti Južného Sudánu v štáte Upper Nile na brehu Bieleho Nílu; 7,9 tis. obyvateľov (2013). Pôvodne náboženské centrum, hlavné mesto Šiluckého kráľovstva (pol. 15. stor. – 1865), a sídlo šiluckých kráľov. Po dobytí Sudánu Egyptom 1821 tam bola postavená malá pevnosť. R. 1898 vypukol v oblasti britsko-francúzsky konflikt (tzv. fašodská kríza), v ktorom sa Francúzsko usilovalo vytlačiť Spojené kráľovstvo z Egypta (vyvrcholenie britsko-francúzskych bojov o horný Níl). R. 1899 sa Briti a Francúzi dohodli, že povodia Nílu a rieky Kongo budú tvoriť hranicu medzi sférami ich vplyvu, pričom Francúzi si upevnili svoje postavenie na západe a povodie horného Nílu ostalo pod britskou správou. Od 1904 názov Kodok. Počas 1. sudánskej občianskej vojny (1955 – 72) bol Kodok 1964 dejiskom masakry. V 90. rokoch 20. stor. tam vypukol hladomor, veľa obyvateľov mesto opustilo. Na konci 2. sudánskej občianskej vojny (1983 – 2005) sa mnoho vojnových utečencov vrátilo.

Zverejnené v marci 2017.

Kodok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodok