Koçi, Xoxe

Text hesla

Koçi [-či], Xoxe, 1911 Negovan, dnes Flampouro (neďaleko Flóriny), Grécko – 11. alebo 12. 6. 1949 Tirana (popravený) — albánsky politik macedónskeho pôvodu. Študoval na gréckom gymnáziu v Solúne, 1930 sa s rodinou presťahoval do Albánska. Pracoval ako klampiar v Korçë, kde sa stal jedným z organizátorov komunistického hnutia. Za svoju činnosť bol väznený, 1939 sa mu podarilo ujsť a pripojil sa k aktivitám E. Hodžu. R. 1941 patril k spoluzakladateľom Komunistickej strany Albánska (Partia Komuniste e Shqipërisë, PKSh, od 1948 Albánska strana práce, Partia e Punës e Shqipërisë, PPSh, dnes Socialistická strana Albánska, Partia Socialiste e Shqipërisë), 1943 – 48 člen jej politbyra. Po skončení 2. svet. vojny stál na čele rezortu pre vnútorné záležitosti, ktorý mal v spolupráci s novozaloženou štátnou tajnou políciou (Sigurimi) potláčať akýkoľvek protikomunistický odpor. R. 1946 – 48 vicepremiér a minister vnútra Albánskej ľudovej republiky. Koçi ešte počas vojny úzko spolupracoval so Zväzom komunistov Juhoslávie a s J. B. Titom, v strane patril k projuhoslovanskej frakcii a bol prívržencom integrácie Albánska do tzv. balkánskej federácie. Pre svoje politické názory sa dostal do sporu s prvým tajomníkom Albánskej strany práce a vodcom krajiny E. Hodžom, ktorý bol nekritickým stalinistom, po konflikte Tita s J. V. Stalinom (1948 – 49) prerušil s Juhosláviou diplomatické styky a začal prenasledovať tzv. titovcov. Koçi bol vylúčený zo strany, zbavený všetkých funkcií, v novembri 1948 uväznený a po tajnom procese (11. 5. – 10. 6. 1949) popravený obesením.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 20. decembra 2017.

Koçi, Xoxe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koci-xoxe