Koblandy batyr

Text hesla

Koblandy batyr, kazašsky Qoblandy batyr — kazašský ľudový hrdinský epos, veršované epické dielo s pevnou dejovou líniou o vojnách Kypčakov, Kijatov a Nogajov proti Kizilbašom a Kalmykom s cieľom zjednotiť kazašské kmene. Jeho základy vznikli už v 8. – 9. stor., v ďalších stor. bol dopĺňaný o nové časti. Šírili ho ústnym podaním ľudoví rozprávači (akyn), od konca 19. stor. ho v rôznych obmenách zapisovali, študovali a vydávali ruský i kazašskí bádatelia (Vasilij Vasilievič Radlov, *1837, †1918; Pavel Alexandrovič Falev, *1888, †1922; Y. (Ibraj) Altynsarin). Dnes je známych takmer 30 jeho variantov, najúplnejší, ktorý zapísal akyn Nurpejis Bajghanin (*1860, †1945), obsahuje vyše 10-tis. veršov. Hlavný hrdina, bohatier Koblandy (slovensky Koblandy batyr = bohatier Koblandy) z kmeňa Kypčakov, ktorý prejavuje už od svojho čarovného narodenia (starším rodičom) mimoriadne schopnosti, získa prvenstvo v súperení o krásavicu, vernú a múdru Kurtku, s ktorou sa ožení. Kurtka mu vychová a pripraví do boja bohatierskeho koňa Tajburyla, na ktorom sa vypraví proti nepriateľským kmeňom Kizilbašov a Kalmykov a ich chánom Kazanovi, Alšaghyrovi, Köbiktimu a Šošajovi. V bojoch mu pomáhajú i ďalší bohatieri, Karampan a Orak. Koblandy sa dostane do zajatia, z ktorého mu na slobodu pomôže Karlygha, dcéra znepriateleného chána, ktorá sa do neho zaľúbi, Koblandy ju však odmietne. V hneve ho Karlygha poraní, v niektorých variantoch eposu sa stane jeho druhou ženou. Na Slovensku vyšiel epos pod názvom Koblandy z Karaspanských hôr (1985) v prozaickom prerozprávaní H. Križanovej-Brindzovej.

Zverejnené v marci 2017.

Koblandy batyr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koblandy-batyr