koadjútor

Text hesla

koadjútor [lat.], nástupnícky biskup, lat. episcopus coadiutor — v rímskokatolíckej cirkvi titulárny biskup pridelený diecéznemu biskupovi Apoštolskou stolicou (aj bez návrhu z diecézy) na pomoc pri správe diecézy. Má vždy zvláštne splnomocnenia a na rozdiel od pomocného biskupa nástupnícke právo, t. j. po uvoľnení úradu diecézneho biskupa (smrťou, preložením, odňatím úradu alebo rezignáciou vo veku 75 rokov, ktorú musí ex lege predložiť pápežovi) sa stáva diecéznym biskupom; po kánonickom prevzatí úradu preberá v diecéze všetku riadiacu moc. Diecézny biskup vymenúva koadjútora do funkcie generálneho vikára diecézy, t. j. za svojho zástupcu v riadení diecézy.

Zverejnené v marci 2017.

Koadjútor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koadjutor