Knurów

Text hesla

Knurów [-ruv] — mesto v str. Poľsku v Sliezskom vojvodstve na Sliezskej nížine; 39-tis. obyvateľov (2013). Priemysel banský (ťažba čierneho uhlia), koksárenský, chemický.

Mesto prvýkrát písomne doložené koncom 13. stor. Bolo súčasťou Horného Sliezska, od 1526 patrilo Habsburgovcom, 1742 Prusku, 1922 Poľsku. Rozvoj nastal na konci 19. a zač. 20. stor. v súvislosti s ťažbou uhlia. Počas 2. svet. vojny 1939 – 45 okupované nacistickým Nemeckom. Po vojne boli k nemu pripojené obce Krywałd a Szczygłowice. Od 1951 mesto.

Stavebné pamiatky: neogotická Kaplnka sv. Barbory (1889, v časti Krywałd), Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1919), Kostol sv. Cyrila a Metoda (1937 – 47), radnica (1928 – 29).

Zverejnené v marci 2017.

Knurów [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knurow