knižná grafika

Text hesla

knižná grafika — ilustrácie, ktoré sú súčasťou knihy, prípadne sú umiestnené na knižnom obale či prebale a vytvorené a reprodukované tradičnými i modernými grafickými technikami (mediryt, lept, drevoryt a i.; → grafika, → ilustrácia). Ku knižnej grafike patria aj exlibris, protititul (frontispice), titulný list a rozličné prvky knižnej výzdoby.

Zverejnené v marci 2017.

Knižná grafika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knizna-grafika