knickerbockerovská škola

Text hesla

knickerbockerovská škola [nikerboke-] — skupina amerických autorov pôsobiacich v 1. polovici 19. stor. v New Yorku, ktorá sa usilovala rozvíjať americkú národnú literatúru a vytvoriť z New Yorku centrum literatúry; autori v dielach reagovali na aktuálnu spoločenskú a politickú situáciu. Hlavnými predstaviteľmi boli spisovatelia W. Irving, J. F. Cooper, W. C. Bryant, H. W. Longfellow, J. R. Lowell a James Kirke Paulding (*1778, †1860), sufražetka Lydia Maria Childová (Child, *1802, †1880) a politik Gulian Crommelin Verplanck (*1786, †1870). Skupina publikovala najmä v mesačníku The Knickerbocker (1833 – 65). Nazvaná podľa Diedricha Knickerbockera, hlavnej postavy satirického románu W. Irvinga História New Yorku (A History of New York, 1809), v ktorom satirickým spôsobom zobrazil históriu osídľovania New Yorku Holanďanmi.

Zverejnené v marci 2017.

Knickerbockerovská škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knickerbockerovska-skola