Kľučevskij, Vasilij Osipovič

Text hesla

Kľučevskij, Vasilij Osipovič, 28. 1. 1841 Voskresenskoje, Penzenská gubernia, dnes Voskresenovka, Penzenská obl. – 25. 5. 1911 Moskva — ruský historik. Po absolvovaní fakulty histórie a filozofie na Moskovskej univerzite prednášal 1867 – 83 históriu v Alexandrovskom vojenskom učilišti, 1871 – 1906 ruskú históriu v Moskovskej duchovnej akadémii (od 1882 prof.), súčasne 1879 – 1911 pôsobil na Moskovskej univerzite (od 1879 súkromný docent, od 1882 profesor ruských dejín). Od 1889 člen korešpondent Petrohradskej akadémie vied, od 1900 akademik histórie a ruských starožitností, člen viacerých historickovedných spoločností so sídlom v Moskve.

Politicky sa stotožňoval s liberalizmom a prikláňal sa k pravému krídlu strany Kadetov. Kritizoval samoderžavie, odmietal však revolúciu a nikdy nevystupoval proti buržoázno-statkárskemu poriadku. Predstaviteľ pozitivizmu, vo vedeckej činnosti sa zaoberal najmä obdobím najstarších ruských dejín, neskôr sa zameriaval na analýzu sociálnych a ekonomických faktorov v dejinách ruskej spoločnosti, čo bolo z hľadiska ruskej historiografie veľkým prínosom.

Autor prác Povesti cudzincov o Moskovskom štáte (Skazanija inostrancev o Moskovskom gosudarstve, 1866), Staroruské životy svätých ako historický prameň (Drevnerusskije žitija sviatych kak istoričeskij istočnik, 1871), Bojarská duma Starej Rusi (Bojarskaja duma Drevnej Rusi, 1882), Pôvod nevoľníckeho práva v Rusku (Proischoždenije krepostnogo prava v Rossii, 1885), Štruktúra zastupiteľstva na zemských snemoch Starej Rusi (Sostav predstaviteľstva na zemskich soborach Drevnej Rusi, 1890 – 92), Cárovna Katarína II. 1796 – 1896 (Imperatrica Jekaterina II 1796 – 1896, 1896) a i.

Text hesla

Kľučevskij, Vasilij Osipovič, 28. 1. 1841 Voskresenskoje, Penzenská gubernia, dnes Voskresenovka, Penzenská obl. – 25. 5. 1911 Moskva — ruský historik. Po absolvovaní fakulty histórie a filozofie na Moskovskej univerzite prednášal 1867 – 83 históriu v Alexandrovskom vojenskom učilišti, 1871 – 1906 ruskú históriu v Moskovskej duchovnej akadémii (od 1882 prof.), súčasne 1879 – 1911 pôsobil na Moskovskej univerzite (od 1879 súkromný docent, od 1882 profesor ruských dejín). Od 1889 člen korešpondent Petrohradskej akadémie vied, od 1900 akademik histórie a ruských starožitností, člen viacerých historickovedných spoločností so sídlom v Moskve.

Politicky sa stotožňoval s liberalizmom a prikláňal sa k pravému krídlu strany Kadetov. Kritizoval samoderžavie, odmietal však revolúciu a nikdy nevystupoval proti buržoázno-statkárskemu poriadku. Predstaviteľ pozitivizmu, vo vedeckej činnosti sa zaoberal najmä obdobím najstarších ruských dejín, neskôr sa zameriaval na analýzu sociálnych a ekonomických faktorov v dejinách ruskej spoločnosti, čo bolo z hľadiska ruskej historiografie veľkým prínosom.

Autor prác Povesti cudzincov o Moskovskom štáte (Skazanija inostrancev o Moskovskom gosudarstve, 1866), Staroruské životy svätých ako historický prameň (Drevnerusskije žitija sviatych kak istoričeskij istočnik, 1871), Bojarská duma Starej Rusi (Bojarskaja duma Drevnej Rusi, 1882), Pôvod nevoľníckeho práva v Rusku (Proischoždenije krepostnogo prava v Rossii, 1885), Štruktúra zastupiteľstva na zemských snemoch Starej Rusi (Sostav predstaviteľstva na zemskich soborach Drevnej Rusi, 1890 – 92), Cárovna Katarína II. 1796 – 1896 (Imperatrica Jekaterina II 1796 – 1896, 1896) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kľučevskij, Vasilij Osipovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klucevskij-vasilij-osipovic