Klotzovci

Text hesla

Klotzovci [-cov-] (Klotz), aj Klozovci — nemecký rod výrobcov sláčikových nástrojov pôsobiaci od 17. stor. v Mittenwalde v Bavorsku.

Známi členovia:

Mathias, aj Matthias, 11. 6. 1653 Mittenwald – 16. 8. 1743 tamže — zakladateľ mittenwaldskej husliarskej školy; za husliara sa vyučil pravdepodobne vo Füssene, neskôr, v rokoch 1672 – 78 u Pietra Railicha (*asi 1638, †po 1702) v Padove v Taliansku. V rokoch 1685 – 86 založil husliarsku dielňu v Mittenwalde, kde boli mimoriadne priaznivé podmienky na jej prevádzku (dostatok kvalitného smrekového a javorového dreva), ako aj na rozvíjanie živnosti bez cechových obmedzení a konkurencie;

Georg, 31. 3. 1687 Mittenwald – 31. 8. 1737 tamže — Mathiasov najstarší syn;

Sebastian, 8. 1. 1696 Mittenwald – 20. 1. 1775 tamže — Mathiasov prostredný syn, určujúca osobnosť mittenwaldskej školy; jeho husľový model (inšpirovaný modelmi huslí Nicola Amatiho a Jakoba Stainera) sa stal vzorom, podľa ktorého sa vyrábali nové nástroje až do začiatku 19. stor.;

Johann Carl, 29. 1. 1709 Mittenwald – 25. 5. 1769 tamže — Mathiasov najmladší syn;

Georg Carl, asi 1723 Mittenwald – 1. 11. 1797 tamže — Sebastianov starší syn;

Aegidius Sebastian, 1. 9. 1733 Mittenwald – 8. 8. 1805 tamže — Sebastianov mladší syn.

V roku 1930 bolo v Mittenwalde otvorené múzeum dejín husliarstva (Geigenbaumuseum) venované rodine Klotzovcov a ďalším tamojším husliarom.

Text hesla

Klotzovci [-cov-] (Klotz), aj Klozovci — nemecký rod výrobcov sláčikových nástrojov pôsobiaci od 17. stor. v Mittenwalde v Bavorsku.

Známi členovia:

Mathias, aj Matthias, 11. 6. 1653 Mittenwald – 16. 8. 1743 tamže — zakladateľ mittenwaldskej husliarskej školy; za husliara sa vyučil pravdepodobne vo Füssene, neskôr, v rokoch 1672 – 78 u Pietra Railicha (*asi 1638, †po 1702) v Padove v Taliansku. V rokoch 1685 – 86 založil husliarsku dielňu v Mittenwalde, kde boli mimoriadne priaznivé podmienky na jej prevádzku (dostatok kvalitného smrekového a javorového dreva), ako aj na rozvíjanie živnosti bez cechových obmedzení a konkurencie;

Georg, 31. 3. 1687 Mittenwald – 31. 8. 1737 tamže — Mathiasov najstarší syn;

Sebastian, 8. 1. 1696 Mittenwald – 20. 1. 1775 tamže — Mathiasov prostredný syn, určujúca osobnosť mittenwaldskej školy; jeho husľový model (inšpirovaný modelmi huslí Nicola Amatiho a Jakoba Stainera) sa stal vzorom, podľa ktorého sa vyrábali nové nástroje až do začiatku 19. stor.;

Johann Carl, 29. 1. 1709 Mittenwald – 25. 5. 1769 tamže — Mathiasov najmladší syn;

Georg Carl, asi 1723 Mittenwald – 1. 11. 1797 tamže — Sebastianov starší syn;

Aegidius Sebastian, 1. 9. 1733 Mittenwald – 8. 8. 1805 tamže — Sebastianov mladší syn.

V roku 1930 bolo v Mittenwalde otvorené múzeum dejín husliarstva (Geigenbaumuseum) venované rodine Klotzovcov a ďalším tamojším husliarom.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 3. decembra 2020.

Klotzovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klotzovci