Klierovci

Text hesla

Klierovci [klí-] — česká husliarska rodina pôsobiaca aj na Slovensku. Známi členovia: Andrej (aj Andreas, 19. 1. 1875 Schönbach, dnes Luby, okres Cheb – 6. 12. 1943 tamže) — vyučil sa 1889 – 92 u svojho otca Benedikta (*1847, †1920) pôsobiaceho okolo 1870 – 1904 v Luboch. Pôsobil v Nemecku (Hamburg), Rakúsku a vo Švédsku, od 1895 v brnianskej firme Josefa Lídla (*1864, †1946), 1918 – 27 majster husliarskej výroby. R. 1927 – 38 viedol v Bratislave rodinnú firmu, kde sa vyučili husliarstvu jeho synovia Otto, Oskár a Kurt, 1938 – 43 pôsobil v Luboch; Otto (22. 3. 1906 Schönbach, dnes Luby – 10. 10. 1983 Neunkirchen am Brand, Bavorsko, Nemecko) bol tovarišom v Luboch, Trossingene (Nemecko), Budapešti a od 1927 u otca v Bratislave, kde 1933 – 38 zhotovil desiatky majstrovských a koncertných husieľ podľa talianskych modelov (na jeho nástrojoch hrali o. i. T. Gašparek a M. Schneider-Trnavský). R. 1938 – 45 pôsobil v Krajkovej neďaleko Chebu, potom niekoľko rokov v Brne, asi 1948 sa vrátil do Krajkovej, kde do 1967 vyrábal majstrovské nástroje pre závod Cremona v Luboch. R. 1967 sa vysťahoval do NSR, kde pokračoval v husliarskej činnosti so synom Gerhardom Ottom (*1942), ktorý má od 1974 vlastnú dielňu v Neunkirchene am Brand a je ďalším významným pokračovateľom rodinnej tradície výroby sláčikových nástrojov; Oskár (23. 7. 1910 Přísečnice, dnes zaniknutá lokalita v okrese Chomutov – 3. 1. 1943 Stalingrad, dnes Volgograd) — od 1927 pracoval v rodinnej firme v Bratislave, 1938 odišiel do Viedne, kde bol husliarom vo firme Müller. R. 1942 nastúpil na vojenskú službu a o rok neskôr padol pri Stalingrade; Kurt (12. 9. 1912 Brno – 27. 8. 2003 Echental, Bavorsko) — po vyučení pracoval v rodinnej firme v Bratislave, 1950 – 67 vyrábal nástroje pre závod Cremona v Luboch, 1967 sa vysťahoval do NSR, kde do odchodu do dôchodku (1976) pracoval vo firme na výrobu strunových hudobných nástrojov (najmä gitár) Josef Höfner v Bubenreuthe.

Text hesla

Klierovci [klí-] — česká husliarska rodina pôsobiaca aj na Slovensku. Známi členovia: Andrej (aj Andreas, 19. 1. 1875 Schönbach, dnes Luby, okres Cheb – 6. 12. 1943 tamže) — vyučil sa 1889 – 92 u svojho otca Benedikta (*1847, †1920) pôsobiaceho okolo 1870 – 1904 v Luboch. Pôsobil v Nemecku (Hamburg), Rakúsku a vo Švédsku, od 1895 v brnianskej firme Josefa Lídla (*1864, †1946), 1918 – 27 majster husliarskej výroby. R. 1927 – 38 viedol v Bratislave rodinnú firmu, kde sa vyučili husliarstvu jeho synovia Otto, Oskár a Kurt, 1938 – 43 pôsobil v Luboch; Otto (22. 3. 1906 Schönbach, dnes Luby – 10. 10. 1983 Neunkirchen am Brand, Bavorsko, Nemecko) bol tovarišom v Luboch, Trossingene (Nemecko), Budapešti a od 1927 u otca v Bratislave, kde 1933 – 38 zhotovil desiatky majstrovských a koncertných husieľ podľa talianskych modelov (na jeho nástrojoch hrali o. i. T. Gašparek a M. Schneider-Trnavský). R. 1938 – 45 pôsobil v Krajkovej neďaleko Chebu, potom niekoľko rokov v Brne, asi 1948 sa vrátil do Krajkovej, kde do 1967 vyrábal majstrovské nástroje pre závod Cremona v Luboch. R. 1967 sa vysťahoval do NSR, kde pokračoval v husliarskej činnosti so synom Gerhardom Ottom (*1942), ktorý má od 1974 vlastnú dielňu v Neunkirchene am Brand a je ďalším významným pokračovateľom rodinnej tradície výroby sláčikových nástrojov; Oskár (23. 7. 1910 Přísečnice, dnes zaniknutá lokalita v okrese Chomutov – 3. 1. 1943 Stalingrad, dnes Volgograd) — od 1927 pracoval v rodinnej firme v Bratislave, 1938 odišiel do Viedne, kde bol husliarom vo firme Müller. R. 1942 nastúpil na vojenskú službu a o rok neskôr padol pri Stalingrade; Kurt (12. 9. 1912 Brno – 27. 8. 2003 Echental, Bavorsko) — po vyučení pracoval v rodinnej firme v Bratislave, 1950 – 67 vyrábal nástroje pre závod Cremona v Luboch, 1967 sa vysťahoval do NSR, kde do odchodu do dôchodku (1976) pracoval vo firme na výrobu strunových hudobných nástrojov (najmä gitár) Josef Höfner v Bubenreuthe.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klierovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klierovci