Klesl, Melchior

Text hesla

Klesl, Melchior, aj Khlesl, 19. 2. 1552 Viedeň – 18. 9. 1630 Wiener Neustadt — rakúsky rímskokatolícky cirkevný hodnostár a politik. Pochádzal z protestantskej rodiny, počas štúdia filozofie na Viedenskej univerzite konvertoval na katolicizmus. R. 1579 sa stal prepoštom viedenskej katedrálnej kapituly, 1580 kancelárom biskupa v Passau, 1588 administrátorom diecézy Wiener Neustadt. Ako cisársky generálny reformátor pre Rakúsko (od 1590) a rektor univerzity vo Viedni (od 1591) bol rozhodujúcim podporovateľom protireformácie a propagátorom rekatolizácie. R. 1598 vymenovaný za viedenského biskupa, 1615 za kardinála.

R. 1590 – 1601 pôsobil na pražskom dvore cisára Rudolfa II., od 1599 bol však hlavným poradcom jeho brata, arcivojvodu Matthiasa (neskorší cisár Matej II.), a v tejto pozícii určoval a podnecoval jeho protiuhorskú politiku, ako aj plány smerujúce k Rudolfovmu odstráneniu. Po nástupe Mateja II. na trón (1612) bol jeho hlavným ministrom, ako vedúci štátnik monarchie sa usiloval o posilnenie vplyvu Habsburgovcov v európskej politike a súčasne hľadal spojencov na spoločnú obranu proti Turkom. Jeho ústretová politika voči rímsko-nemeckým protestantským kniežatám sa stala zámienkou pre neskoršieho cisára Ferdinanda II., ktorý ho dal po vypuknutí českého stavovského povstania uväzniť (20. 7. 1618). Na žiadosť pápeža Gregora XV. bol 1622 odvezený do Ríma a do 1623 zadržiavaný na Anjelskom hrade (→ Castel Sant’Angelo). Po prepustení na podnet nového pápeža Urbana VIII. zostal žiť v Ríme, do Rakúska sa vrátil 1627, do politiky však už nezasahoval.

Zverejnené v marci 2017.

Klesl, Melchior [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klesl-melchior