Klein, William

Text hesla

Klein [klen], William, 19. 4. 1928 New York — francúzsky fotograf a režisér amerického pôvodu.

V Európe sa usadil po 2. svetovej vojne. Študoval maliarstvo u F. Légera, v ranej tvorbe vytváral abstraktné maľby a kinetické umenie. V 50. a 60. rokoch 20. stor. sa zaoberal najmä módnou fotografiou, ktorá ho preslávila (1954 – 66 pracoval pre časopis Vogue; zač. 60. rokov 20. stor. fotografoval napr. modelky v uliciach New Yorku a Paríža). Jeho módne fotografie sa vyznačujú inovatívnym, často ironickým až ambivalentným prístupom k námetu, ktorým prekonával zavedené súdobé spôsoby tvorby a zobrazovania (používal napr. nové spôsoby osvetlenia, experimentoval s novými fotografickými technikami).

Zaoberal sa aj dokumentárnou fotografiou, vytváral tzv. fotografické eseje z rôznych svetových miest, ktoré vydával vo forme kníh (Gun 1, New York, 1955; Sv. rodina na bicykli, Rím, 1956; Cineposter, Tokio, 1961; a i).

Ironický prístup hraničiaci so satirou uplatnil aj v hraných a dokumentárnych filmoch, v ktorých zachytil najmä svet módy. Jeho diela sa vyznačujú politickou kritikou a nekonvenčnosťou (Club Allegro Fortissimo, 1990). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klein, William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klein-william