kleftovia

Text hesla

kleftovia [gr.], novogr. jednotné č. kleftis — zbojníci z obdobia tureckej nadvlády v Grécku (1453 – 1830). Pochádzali z chudobného dedinského prostredia, pôsobili v skupinách na vidieku, najmä v horských oblastiach Peloponézu mimo zákonov Osmanskej ríše (ich obdobou boli balkánski hajdúsi; význam 3). Odháňali dobytok bohatých statkárov, prepadávali osamelé osady a ohrozovali bezpečnosť cestujúcich na horských cestách (pôvodne kleftis = zlodej). Medzi jednoduchými ľuďmi si vyslúžili úctu a v Osmanskej ríši sa stali predstaviteľmi národnej a náboženskej opozície. Po vypuknutí národnooslobodzovacej vojny spod nadvlády Osmanskej ríše (→ grécke povstanie 1821 – 29) sa z mnohých kleftov stali vynikajúci bojovníci (napr. T. Kolokotronis) proti Turkom. V ľudovej tvorbe boli oslavovaní najmä v kleftských piesňach.

Zverejnené v marci 2017.

Kleftovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleftovia