klavírne trio

Text hesla

klavírne trio

1. komorný súbor v nástrojovom obsadení klavír, husle a violončelo;

2. komorná skladba pre klavír, husle a violončelo. Druh komornej hudby historicky vychádzajúci z barokovej sonáty, ktorej základom je triová sonáta. V klasicizme je klavírne trio úzko spojené s klavírnou sonátou, ktorú bolo možné ľubovoľne upraviť na klavírne duo (pre klavír a ďalší nástroj), prípadne trio. V romantizme sa stalo popri klavírnom kvartete a klavírnom kvintete obľúbeným druhom komornej hudby. Klavírne trio je zastúpené v tvorbe svetových (L. van Beethoven, J. N. Hummel, J. Brahms, C. Debussy, M. Ravel) i slovenských (J. L. Bella, J. Kresánek, V. Godár, I. Zeljenka) skladateľov.

Text hesla

klavírne trio

1. komorný súbor v nástrojovom obsadení klavír, husle a violončelo;

2. komorná skladba pre klavír, husle a violončelo. Druh komornej hudby historicky vychádzajúci z barokovej sonáty, ktorej základom je triová sonáta. V klasicizme je klavírne trio úzko spojené s klavírnou sonátou, ktorú bolo možné ľubovoľne upraviť na klavírne duo (pre klavír a ďalší nástroj), prípadne trio. V romantizme sa stalo popri klavírnom kvartete a klavírnom kvintete obľúbeným druhom komornej hudby. Klavírne trio je zastúpené v tvorbe svetových (L. van Beethoven, J. N. Hummel, J. Brahms, C. Debussy, M. Ravel) i slovenských (J. L. Bella, J. Kresánek, V. Godár, I. Zeljenka) skladateľov.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klavírne trio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klavirne-trio