klávesnica

Popis ilustrácie

Klávesnica laptopu s hmatníkom

Text hesla

klávesnica — sústava klávesov;

1. hud. → klaviatúra;

2. inform. a) počítačová klávesnica, angl. keyboard — vstupné zariadenie počítača určené na vkladanie znakov a príkazov. Klávesnicu tvorí sústava klávesov, snímačov a riadiacej elektroniky, ktorá po stlačení klávesu pošle do počítača jeho kód. V počítači kód preberie ovládač klávesnice, ktorý mu priradí dohodnutý význam, napr. písmeno podľa tabuľky národnej abecedy.

Klávesnice sa vyrábajú v rôznych variantoch, líšia sa typom snímačov, počtom a rozmiestnením klávesov, dizajnom ap. Podľa spôsobu snímania stlačenia klávesu sa rozoznávajú mechanické (každý kláves spína samostatný spínač), membránové (spínače sú súčasťou spoločnej membrány), bezkontaktné kapacitné (založené na zmene elektrickej kapacity), bezkontaktné magnetické (založené na Hallovom jave) a iné klávesnice. Súbor znakov a ich rozloženie na klávesnici závisia od používaného jazyka a možno ich softvérovo modifikovať. Na klávesniciach s podporou abecied jazykov používajúcich latinské písmo prevládajú v ich centrálnom poli s klávesmi so znakmi bez diakritiky rozloženia písmen QWERTY (americké), QWERTZ (nemecké) a AZERTY (francúzske) prevzaté z klávesnice písacieho stroja, pričom klávesy so znakmi s diakritikou, ako aj číslice, špeciálne znaky a riadiace klávesy (šípky ap.) bývajú umiestnené na okrajoch klávesnice alebo v jej pravej časti. Niektoré klávesnice majú klávesy vizuálne zoskupené v sekciách, okrem hlavnej sekcie na ľavej strane to býva numerická sekcia vpravo a sekcia riadiacich klávesov medzi nimi.

Niektoré znaky sa vkladajú priamo stlačením jedného klávesu, na vkladanie iných znakov, najmä riadiacich, je potrebné súčasne s klávesom znaku stlačiť jeden alebo viac špeciálnych klávesov – modifikátorov. Často používaným je modifikátor Shift, ktorý umožňuje vloženie veľkého písmena, ďalšími modifikátormi sú napr. klávesy Ctrl, Alt, AltGr alebo kláves Command (na klávesniciach počítačov Apple), ktorých súčasné stlačenie s iným znakom je zvyčajne interpretované ako príkaz operačnému systému alebo spustenému programu (napr. stlačením kombinácie klávesov Ctrl a B sa v niektorých textových programoch vyznačený text vysádza tučne). Stlačenie modifikátora môže ovplyvňovať aj funkcie spojené so súčasným stláčaním tlačidiel myši alebo iného vstupného zariadenia. Stlačenie niektorých klávesov ovplyvňuje funkciu klávesov, ktoré sú stlačené následne. Napr. stlačenie klávesu CapsLock spôsobí, že až do jeho opätovného stlačenia sa vkladajú veľké písmená namiesto malých. Naopak, stlačenie tzv. mŕtveho klávesu ovplyvňuje len stlačenie nasledujúceho klávesu (táto funkcia zodpovedá mŕtvemu klávesu písacieho stroja a obvykle sa používa na vkladanie znakov s diakritikou).

Klávesnice sa k počítaču pripájajú káblom alebo bezdrôtovo a môžu byť doplnené aj inými vstupnými zariadeniami, napr. hmatníkom. Z hľadiska počítača sa ako klávesnica správajú aj iné vstupné zariadenia, napr. čítač čiarového kódu;

b) virtuálna klávesnica — grafický softvérový komponent umožňujúci podobne ako počítačová klávesnice vkladať znaky do počítača. Zvyčajne má tvar obdĺžnika, ktorý sa zobrazuje na displeji a pozostáva z polí označených zodpovedajúcimi znakmi aktivujúcich sa kliknutím myšou alebo dotykom. Využíva sa najmä pri tabletoch, smartfónoch a i. počítačoch, ktoré nie sú vybavené počítačovou klávesnicou.

Zverejnené v marci 2017.

Klávesnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klavesnica