kláves

Text hesla

kláves [lat.] — ovládací prvok zariadenia;

1. hud. dvojramenná drevená páka v strede nasadená na kovový kolík, ktorej predná časť je obložená slonovinou alebo plastom alebo je vyrobená z ebenového dreva. Stlačením klávesu sa uvedie do pohybu príslušný mechanizmus hudobného nástroja (čembalo, klavír, organ) a úderom na strunu (pri elektronických a elektroakustických hudobných nástrojoch aj elektronicky) sa vylúdi tón; súčasť klaviatúry;

2. inform. angl. key — mechanický prvok (tlačidlo) klávesnice zariadenia (počítač, mobilný telefón a i.) umožňujúci ovládanie zariadenia tlakom ľudského prsta. Každý kláves je spravidla označený znakom alebo symbolom funkcie, ktorú reprezentuje. Stlačením klávesu sa ovláda elektrický spínač alebo iný snímací prvok (napr. senzor). Kláves nie je aretovaný, t. j. po uvoľnení tlaku prsta sa vráti do pôvodnej polohy;

3. → písací stroj.

Zverejnené v marci 2017.

Kláves [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klaves