klasické jazyky

Text hesla

klasické jazyky — termín používaný na označenie dvoch mŕtvych indoeurópskych jazykov – starej gréčtiny a latinčiny. Ich skúmanie je kľúčovou súčasťou vedného odboru klasická filológia.

Text hesla

klasické jazyky — termín používaný na označenie dvoch mŕtvych indoeurópskych jazykov – starej gréčtiny a latinčiny. Ich skúmanie je kľúčovou súčasťou vedného odboru klasická filológia.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klasické jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasicke-jazyky