Kitchener, Horatio Herbert

Text hesla

Kitchener [-če-], Horatio Herbert, gróf (1914), 24. 6. 1850 Crotter House (Gunsborough Villa) pri Listoweli, Kerry, Írsko – 5. 6. 1916 na mori pri Orknejach — britský poľný maršal (od 1909) a politik. Po absolvovaní Kráľovskej vojenskej akadémie vo Woolwichi slúžil od 1874 ako dôstojník britskej armády na Strednom východe (Palestína) a od 1882 v Egypte, kde o. i. viedol vďaka dobrej znalosti arabčiny viaceré špionážne akcie. R. 1896 – 98 velil britsko-egyptskej expedícii do Sudánu, kde vo víťaznej bitke pri Omdurmáne (2. 9. 1898) porazil mahdistov, a získal tak späť územia, ktoré obsadili od 1881. Od 1899 náčelník štábu, 1900 – 1902 vrchný veliteľ britských vojsk v Južnej Afrike počas anglo-búrskej vojny, kde počas jej tretej etapy zaviedol taktiku vypálenej krajiny a používanie brutálnych metód proti búrskemu obyvateľstvu (o. i. vytváranie systému koncentračných táborov). R. 1902 – 09 pôsobil ako vrchný veliteľ britských bojových oddielov v Indii, kde sa zaslúžil o reorganizáciu armády. R. 1911 – 14 vicekráľ Egypta a Sudánu. Počas 1. svetovej vojny bol ako minister vojny (1914 – 16) úspešný pri nábore a výcviku dobrovoľníkov do tzv. novej armády. Po tragickej porážke spojeneckej expedičnej armády na polostrove Gelibolu nebola síce jeho rezignácia prijatá, jeho zasahovanie do riadenia bojových operácií však bolo značne obmedzené. R. 1916 bol vyslaný na diplomatickú misiu do Ruska, počas cesty zahynul pri potopení krížnika HMS Hampshire nemeckým torpédom (jeho telo sa nikdy nenašlo). Je podľa neho nazvané mesto Kitchener (Kanada).

Zverejnené v marci 2017.

Kitchener, Horatio Herbert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitchener-horatio-herbert