Kišon, Efraim

Popis ilustrácie

Efraim Kišon

Text hesla

Kišon, Efraim, aj Kishon, Ephraim, vlastným menom Ferenc Hoffmann, 23. 8. 1924 Budapešť – 29. 1. 2005 Appenzell, Švajčiarsko, pochovaný v Tel Avive-Jaffe, Izrael — izraelskomaďarský spisovateľ, satirik, humorista, scenárista a režisér. Počas 2. svetovej vojny bol 1944 pre svoj židovský pôvod deportovaný do pracovného tábora v Jelšave, neskôr sa dostal do ďalších koncentračných táborov, z ktorých sa mu podarilo ujsť. Až do konca vojny žil pod nepravou slovenskou identitou, 1945 bol zajatý a deportovaný do Bieloruska, odkiaľ ušiel. R. 1948 skončil štúdium dejín umenia na univerzite v Budapešti a zamestnal sa v satirických novinách Ludas Matyi. R. 1949 emigroval do Izraela. R. 1951 začal písať pre noviny Új Kelet (Nový východ) vychádzajúce v maďarčine, po osvojení si hebrejčiny pre denník Ma’ariv, do ktorého pravidelne prispieval humoristickými fejtónmi. Od 1981 žil striedavo vo Švajčiarsku a v Izraeli.

Písal satirické a humoristické poviedky, romány, divadelné hry a filmové scenáre, pričom niektoré filmy aj sám režíroval. Autor viac ako 50 kníh preložených do 38 jazykov, napr. Pardon, vyhrali sme (Sliha Še-Nicahnu, 1967), Všetko, čo je v Efraimovi Kišonovi (Ha-kol-bo šel Efraim Kišon, 1972), knihy spomienok zo života v totalitnom režime Nebolo sa na čom smiať (Chiuch ba-bacoret, 1978), knihy politických satír Blahoslavený, kto uverí (Wer’s glaubt, wird selig, 2000; slov. 2002), divadelných hier Čierna na bielom (Šahor Al Gabei Lavan, 1956) a Manželská zmluva (Ha-ketuba, 1959), muzikálu Salah Šabati (S. Š., 1988) a kníh pre deti. Režisér filmov Salah Šabati (1964; nominovaný na Oscara, ocenený Zlatým glóbusom za najlepší cudzojazyčný film, 1964), Veľký kanál (Blaumilch Kanal, 1969; nominovaný na Zlatý glóbus, 1971), Policajt (Ha-šoter Azoulay, 1971; nominovaný na Oscara, ocenený Zlatým glóbusom za najlepší cudzojazyčný film, 1972) a i.

Na Slovensku vyšli výbery Kišonových poviedok pod názvami To sa iným nestane (1999), Pomsta je sladká (2000) a Zostane to v rodine (2001). Nositeľ viacerých literárnych, novinárskych a filmových ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kišon, Efraim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kison-efraim