Kiseľov, Pavel Dmitrijevič

Text hesla

Kiseľov, Pavel Dmitrijevič, gróf (1839), 19. 1. 1788 Moskva – 26. 11. 1872 Paríž, pochovaný v Moskve — ruský politik, vojenský činiteľ a generál, reformátor a diplomat. Zúčastnil sa Vlasteneckej vojny 1812 proti Napoleonovi I. Bonapartovi. Od 1814 pobočník cára Alexandra I. Pavloviča, ktorého sa pokúsil presvedčiť o potrebe postupného zrušenia nevoľníctva. R. 1819 – 29 náčelník štábu 2. armády pôsobiacej na Ukrajine, kde sa zblížil s členmi Južného spolku (najmä s P. I. Pesteľom). V armáde obmedzil používanie telesných trestov, založil viacero vojenských nemocníc, vystupoval za skrátenie vojenskej služby. Počas rusko-tureckej vojny (1828 – 29) ako náčelník štábu 2. armády velil všetkým vojenským operáciám na ľavom brehu Dunaja. R. 1829 – 34 veliteľ ruských vojsk a hlava ruskej administrácie (vládny komisár s plnou mocou) v kniežatstvách Moldavsko a Valašsko, kde zaviedol rad pokrokových reforiem najmä v prospech roľníkov, položil základy na zriadenie stálej armády a polície i na sformovanie systému zdravotníctva, podporoval zveľaďovanie miest ap. Od 1834 člen Štátnej rady, od 1835 člen Tajného výboru na posúdenie projektu roľníckej reformy, 1836 – 55 náčelník 5. oddelenia cárovej kancelárie, ktorá mala na starosti správu agendy štátnych roľníkov, 1838 – 56 prvý minister financií. Pripravil a 1837 – 41 uskutočnil čiastočnú roľnícku reformu, ktorú chápal ako prvý krok k širokej roľníckej reforme. Navrhol plán na štátnu reguláciu prídelov a povinností poddaných roľníkov, ktorý zahŕňal aj ich právo na vlastnenie hnuteľného majetku a pridelenie normou pevne stanovenej pôdy, i plán na obmedzenie práva statkárov trestať nevoľníkov, ktorým radil obracať sa na súd ako rovným so slobodnými roľníkmi, čo však vyvolalo odpor statkárov. Z jeho iniciatívy sa začali na dedinách štátnych roľníkov zakladať farské školy (od 1842 mužské, od 1847 ženské). R. 1856 – 62 veľvyslanec v Paríži, v posledných rokoch života sa politicky neangažoval.

Text hesla

Kiseľov, Pavel Dmitrijevič, gróf (1839), 19. 1. 1788 Moskva – 26. 11. 1872 Paríž, pochovaný v Moskve — ruský politik, vojenský činiteľ a generál, reformátor a diplomat. Zúčastnil sa Vlasteneckej vojny 1812 proti Napoleonovi I. Bonapartovi. Od 1814 pobočník cára Alexandra I. Pavloviča, ktorého sa pokúsil presvedčiť o potrebe postupného zrušenia nevoľníctva. R. 1819 – 29 náčelník štábu 2. armády pôsobiacej na Ukrajine, kde sa zblížil s členmi Južného spolku (najmä s P. I. Pesteľom). V armáde obmedzil používanie telesných trestov, založil viacero vojenských nemocníc, vystupoval za skrátenie vojenskej služby. Počas rusko-tureckej vojny (1828 – 29) ako náčelník štábu 2. armády velil všetkým vojenským operáciám na ľavom brehu Dunaja. R. 1829 – 34 veliteľ ruských vojsk a hlava ruskej administrácie (vládny komisár s plnou mocou) v kniežatstvách Moldavsko a Valašsko, kde zaviedol rad pokrokových reforiem najmä v prospech roľníkov, položil základy na zriadenie stálej armády a polície i na sformovanie systému zdravotníctva, podporoval zveľaďovanie miest ap. Od 1834 člen Štátnej rady, od 1835 člen Tajného výboru na posúdenie projektu roľníckej reformy, 1836 – 55 náčelník 5. oddelenia cárovej kancelárie, ktorá mala na starosti správu agendy štátnych roľníkov, 1838 – 56 prvý minister financií. Pripravil a 1837 – 41 uskutočnil čiastočnú roľnícku reformu, ktorú chápal ako prvý krok k širokej roľníckej reforme. Navrhol plán na štátnu reguláciu prídelov a povinností poddaných roľníkov, ktorý zahŕňal aj ich právo na vlastnenie hnuteľného majetku a pridelenie normou pevne stanovenej pôdy, i plán na obmedzenie práva statkárov trestať nevoľníkov, ktorým radil obracať sa na súd ako rovným so slobodnými roľníkmi, čo však vyvolalo odpor statkárov. Z jeho iniciatívy sa začali na dedinách štátnych roľníkov zakladať farské školy (od 1842 mužské, od 1847 ženské). R. 1856 – 62 veľvyslanec v Paríži, v posledných rokoch života sa politicky neangažoval.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kiseľov, Pavel Dmitrijevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiselov-pavel-dmitrijevic