Kisangani

Text hesla

Kisangani, do 1966 Stanleyville — mesto v severových. časti Konžskej demokratickej republiky na rieke Kongo v blízkosti Stanleyho vodopádov, administratívne stredisko regiónu Orientale; 972-tis. obyvateľov, aglomerácia 1,158 mil. obyvateľov (4. najväčšie mesto krajiny, 2013). Priemysel textilný, chemický, potravinársky, drevársky, cementársky. Obchodné stredisko. Dopravná križovatka, riečny prístav, medzinárodné letisko. V blízkosti ťažba diamantov.

Oblasť pôvodne obývaná etnikom Enya. R. 1883 britský novinár a cestovateľ v belgických službách H. M. Stanley založil na ostrove Konga belgickú koloniálnu základňu nazvanú podľa blízkych vodopádov (Poste des Falls, neskôr Poste des Stanley Falls), v ktorej blízkosti vzniklo mesto Stanleyville. R. 1887 ho ovládli otrokári zo Zanzibaru a 1898 získali späť Belgičania. Pre svoju strategickú polohu je mesto od svojho vzniku až do súčasnosti miestom vojnových konfliktov (mesto martýrov). R. 1959 tam začalo činnosť Konžské národné hnutie (Mouvement national congolais) bojujúce za nezávislosť Konga. Od 1966 súčasný názov. Univerzita (1963, od 1981 Kinsaganijská univerzita).

Zverejnené v marci 2017.

Kisangani [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kisangani