kisäng

Text hesla

kisäng [kórejsky] — v tradičnej Kórei profesionálna spoločníčka (kisäng = talentovaná žena). Kisängy patrili do najnižšej spoločenskej vrstvy, tzv. zavrhnutých, ich úlohou bolo obveseľovať mužskú šľachtickú spoločnosť (jangbanov) tancom, spevom, prednesom veršov, ktoré skladali, a konverzáciou; mnohé sa stali aj vedľajšími ženami miestnych šľachticov. Povolanie kisäng bolo dedičné. Viaceré sa preslávili hrdinskými činmi (napr. kisäng Nongä, †1593, ktorá obetovala svoj život počas imdžinskej vojny na konci 16. stor.) alebo básnickým talentom a múdrosťou (napr. kisäng Hwang Čin-i, †okolo 1560). V období feudálneho štátu Čoson (1392 – 1910) boli často perzekvované a vyháňané z miest i z palácov. Povolanie kisäng bolo zrušené počas japonskej koloniálnej nadvlády (1910 – 45), v praxi však jestvovalo do 1945.

Zverejnené v marci 2017.

Kisäng [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kisang