Kirstein, Lincoln Edward

Text hesla

Kirstein [kerstín], Lincoln Edward, 4. 5. 1907 Rochester, New York – 5. 1. 1996 New York — americký baletný riaditeľ, impresário a teoretik baletného umenia. Pochádzal z bohatej rodiny, zaujímal sa o umenie a rozhodol sa podporovať najmä rozvoj amerického baletného umenia. V 30. rokoch 20. stor. nadviazal spoluprácu s choreografom a tanečníkom G. Balanchinom, ktorý na jeho podnet prišiel do USA. R. 1934 spolu založili baletnú školu School of American Ballet (Balanchine umelecký riaditeľ, Kirstein od 1940 riaditeľ) a 1935 baletnú spoločnosť American Ballet spojenú so School of American Ballet. Kirstein ďalej založil a viedol experimentálny súbor Ballet Caravan (1936; kvôli turné po Južnej Amerike 1941 vytvoril s American Ballet spoločnosť American Ballet Caravan; po skončení turné zanikla), 1946 s G. Balanchinom spoločnosť Ballet Society, ktorú 1948 pretransformovali na New York City Ballet (Kirstein 1948 – 89 generálny riaditeľ; G. Balanchine 1948 – 83 umelecký riaditeľ). R. 1940 založil oddelenie (Dance Archives) archívu Múzea moderného umenia v New Yorku na archivovanie dokumentov o rozvoji amerického baletného umenia. R. 1942 – 48 editor a vydavateľ časopisu Dance Index. Autor a spoluautor viacerých kníh o tanci, napr. Tanec: Krátke dejiny klasického divadelného tanca (Dance: A Short History of Classic Theatrical Dancing, 1935), Abeceda baletu: Základy pre laikov (Ballet Alphabet: A Primer for Laymen, 1939), Pohyb a metafora (Movement and Metaphor, 1970), Nižinského tanec (Nijinsky Dancing, 1975) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kirstein, Lincoln Edward [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirstein-lincoln-edward