Kirovsk

Text hesla

Kirovsk, do 1934 Chibinogorsk — mesto na severozápade európskej časti Ruska v Murmanskej oblasti na polostrove Kola sev. od severnej polárnej kružnice na juž. okraji Chibinských vrchov 205 km juž. od Murmanska; 28-tis. obyvateľov (2013). Hutnícky a nábytkársky priemysel. V okolí ťažba apatitovo-nefelínových rúd. Konečná stanica na železničnej trati z mesta Apatity, letisko.

Do zač. 20. stor. bola oblasť neobývaná. V 20. rokoch 20. stor. boli objavené apatitovo-nefelínové rudy, 1929 začiatok ťažby. S výstavbou baní a závodu vznikla aj robotnícka osada Chibinogorsk, od 1931 mesto, od 1934 súčasný názov (podľa S. M. Kirova). Počas 2. svetovej vojny bolo mesto bombardované.

Stavebné pamiatky: Chrám Spasiteľa (Spasskaja cerkov, 2003 – 04). Múzeum. Polárno-alpínska botanická záhrada (najsevernejšie položená botanická záhrada na svete).

Zverejnené v marci 2017.

Kirovsk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirovsk-0