Kirovsk

Text hesla

Kirovsk, 1929 – 53 Nevdubstroj — mesto na severozápade európskej časti Ruska v Leningradskej oblasti na ľavom brehu Nevy 7 km juhozáp. od Ladožského jazera, 35 km vých. od Petrohradu; 25-tis. obyvateľov (2013). Priemysel stavebných materiálov, energetický (tepelná elektráreň). Železničná stanica na trati z Petrohradu, riečny prístav.

Založené 1929 ako osada Nevdubstroj v súvislosti s výstavbou tepelných elektrární, ktoré boli 1943 nazvané podľa S. M. Kirova; od 1953 súčasný názov mesta.

Zverejnené v marci 2017.

Kirovsk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirovsk