kipu

Popis ilustrácie

Kipu z Peru, koniec 15. storočia - začiatok 16. storočia, Americké prírodovedné múzeum, New York

Text hesla

kipu [kečuánsky], quipu — uzlové písmo Inkov v andskej oblasti Južnej Ameriky. Poznali ho však už aj predinkské kultúry (okolo pol. 1. tisícročia). Pozostávalo zo šnúry, na ktorú boli priviazané povrázky s uzlami (kečuánsky khipu = uzol) slúžiace ako mnemotechnická pomôcka. Počet uzlov, dĺžka hlavnej šnúry, ako aj počet a farba na ňu priviazaných povrázkov s uzlíkmi rôznej veľkosti a tvaru umožňovali fixáciu a sprostredkovanie informácie. Pravdepodobne existovali dva druhy kipu, jeden mal štatistický charakter a používal sa pri evidovaní tovaru, obyvateľstva a pracovných povinností, druhým sa zaznamenávali historické fakty, tradície a inštrukcie. Aby sa však tieto značky stali zrozumiteľnými, museli byť vopred dohodnuté a interpretovali ich špeciálne vyškolení odborníci.

Zverejnené v marci 2017.

Kipu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kipu