Kingston upon Hull

Popis ilustrácie

Námorné múzeum, pôvodne sídlo Hull Dock Company, 1871

Text hesla

Kingston upon Hull [kinkstn apon hal], aj Hull — prístavné mesto a samostatný správny obvod (Unitary authority) v Spojenom kráľovstve vo vých. Anglicku na sev. brehu estuáru rieky Humber v mieste jej sútoku s riekou Hull asi 40 km od pobrežia Severného mora; 273-tis. obyvateľov (2013). Priemysel chemický (sídlo British Petroleum Company), stavebných materiálov, letecký, strojársky, elektrotechnický, drevársky, lodný, potravinársky (najmä rybný). Jeden z najvýznamnejších obchodných prístavov Spojeného kráľovstva (prechádza ním okolo 18 % importu a 14 % exportu Spojeného kráľovstva), veľký rybársky prístav.

V stredoveku známe ako Hull alebo Wyke upon Hull, patrilo benediktínskemu opátstvu Meaux. R. 1293 prešlo do majetku anglického kráľa Eduarda I. a stalo sa strategickým bodom vo vojne medzi Anglickom a Škótskom, od 1299 súčasný názov. Prosperovalo ako hlavný prístav pre lode na vnútrozemských vodných cestách smerujúcich k ústiu rieky Humber, neskôr zohrávalo významnú úlohu v obchode so sev. Nemeckom a Pobaltím (vyvážala sa vlna, dovážali sa najmä drevo a repka, ale aj plátno z Holandska a železná ruda zo Švédska) a ako vojenská pevnosť a arzenál (1462 sa tam odohrala prvá väčšia vojenská akcia na začiatku anglickej občianskej vojny). Na konci 18. stor. medzinárodný prístav a rozvoj priemyslu zameraného na spracovanie dovezených surovín, centrum obchodu, rybolovu a lovu veľrýb. Od 1897 mesto. Počas 2. svetovej vojny bolo mesto výrazne poškodené bombardovaním a v júni 2007 veľkou povodňou. Stavebné pamiatky: kostol Holy Trinity (po 1300, veža pristavaná v 15. stor., rekonštruovaný 1841 – 45 a 1859 – 72, obnovený 1906), citadela (1541), chudobinec (1828), radnica (1861 – 62, prebudovaná 1906 – 14), kostol All Saints (1866 – 69), visutý jednooblúkový most Humber Bridge premosťujúci rieku Humber (absolútna dĺžka 2 220 m, najdlhšie rozpätie hlavného poľa 1 410 m), v čase dokončenia (1981) najdlhší most tohto typu na svete (v súčasnosti 5. najdlhší). Viacero múzeí, univerzita (University of Hull, založené 1927). Morské akvárium (Deep, 2002).

Zverejnené v marci 2017.

Kingston upon Hull [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kingston-upon-hull