Kinck, Hans Ernst

Popis ilustrácie

Neznámy autor: Portrét Hansa Ernsta Kincka, Nórska národná knižnica

Text hesla

Kinck [šink], Hans Ernst, 11. 10. 1865 Øksfjord, fylke Finnmark – 13. 10. 1926 Oslo — nórsky prozaik, dramatik a esejista. Študoval filológiu, históriu a filozofiu, intenzívne sa zaujímal o folklór a o individuálnu i kolektívnu psychológiu, usiloval sa odhaliť tzv. sily motivujúce rozvoj nórskeho národa. Významný predstaviteľ (s K. Hamsunom) nórskej literárnej generácie 90. rokov 19. stor. V tvorbe bol ovplyvnený najmä neoromantizmom a viacerými pobytmi vo Francúzsku a v Taliansku (dej jeho próz sa najčastejšie odohráva vo vidieckych oblastiach západného Nórska, v esejach sa vracia do atmosféry talianskej renesancie). Písal krátke poviedky, novely, romány i drámy, rád experimentoval s formou a pri vytváraní osobitej atmosféry diela sa inšpiroval výtvarným umením. V dialógoch uprednostňoval dialekt, čím obohacoval nórsky jazyk.

Debutoval naturalistickým románom Huldren (1892), nasledovali zbierky poviedok Netopierie krídla (Flaggermus-vinger, 1895) a Z mora na hory (Fra hav til hei, 1897), ktoré obsahujú novoromantické a symbolistické prvky. V novelistike čerpal témy z prírody a ľudskej psychiky, zobrazil aj prírodné a spoločenské rozdiely severu a juhu Nórska. K jeho vrcholným dielam patria romány Šumenie (Sus, 1896), Zmija (Hugormen, 1898), ktoré vyšli súborne v prepracovanom vydaní pod názvom Herman Ek (1923), a Pani Anny Porseová (Fru Anny Porse, 1900), ako aj románová trilógia Snehová lavína sa uvoľnila (Sneskavlen brast, 1918 – 19), v ktorej zobrazil konflikt hodnôt tradičného sedliackeho vidieka a nových hodnôt prinášaných jeho industrializáciou, ako aj spoločenské napätie z obdobia hospodárskych premien v Nórsku. V zbierkach poviedok Jarné noci (Vaarnætter, 1901) a Masky a ľudia (Masker og mennesker, 1909) odmietol ibsenovskú tradíciu, v posmrtne vydaných esejach Umenie a umelci (Kunst og kunstnere, 1928) a Duch a postavy ságy (Sagaens ånd og skikkelser, 1951) sa zaoberal nadčasovými otázkami umenia.

Zverejnené v marci 2017.

Kinck, Hans Ernst [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kinck-hans-ernst