Kimbangu, Simon

Text hesla

Kimbangu, Simon, okolo 1889 Nkamba, provincia Bas-Congo, Konžská demokratická republika (bývalé Belgické Kongo) – 12. 10. 1951 Elisabethville, dnes Lubumbashi, pochovaný v Nkambe — konžský náboženský vodca. Pochádzal z etnickej skupiny Kongov (Bakongov), vzdelanie získal v misijnej baptistickej škole. Prijal kresťanstvo a pôsobil ako katechéta. R. 1919 odišiel do Léopoldvillu (dnes Kinshasa), kde pracoval ako remeselník, v tomto období mal prvé mystické zážitky. V apríli 1921 sa vrátil do Nkamby a začal hlásať novú vieru založenú na svojich zjaveniach. Vyhlásil sa za spasiteľa černochov, za nového proroka, ku ktorému prehovoril Ježiš Kristus a vybral si ho za svojho zástupcu na Zemi, aby utláčaných černochov oslobodil od zla kolonializmu, predpovedal skorý koniec kolonizátorov; podľa tradície konal aj zázraky. Jeho učenie (→ kimbanguizmus) našlo veľký ohlas u obyvateľstva, čoskoro sa okolo neho sústredilo množstvo stúpencov a nasledovníkov. V októbri 1921 bol belgickými úradmi zatknutý a odsúdený na trest smrti za poburovanie a radikalizmus, pre hrozbu protestov a po intervencii belgického kráľa Alberta I. mu bol však trest zmiernený na doživotie a 120 rán bičom. Zomrel vo väzení, kde strávil 30 rokov, po smrti sa stal symbolom odporu proti belgickej nadvláde. R. 1991 bol rehabilitovaný.

Zverejnené v marci 2017.

Kimbangu, Simon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimbangu-simon