Kim Su-jong

Text hesla

Kim Su-jong, 27. 11. 1921 Soul — 16. 6. 1968 tamže — kórejský básnik, prekladateľ a novinár. Študoval v Japonsku (1910 – 45 bola Kórea pripojená k Japonsku), v snahe vyhnúť sa nástupu do japonskej armády odišiel 1944 do Mandžuska, po oslobodení Kórey sa 1945 vrátil do Soulu. Počas kórejskej vojny (1950 – 53) bol prinútený narukovať do severokórejskej armády, neskôr bol zajatý juhokórejskou armádou a ako vojnový zajatec umiestnený do tábora na ostrove Kodže. Po prepustení (1952) pracoval ako novinár a príležitostne učil. Básnik tzv. generácie 60. rokov, ktorá tvorila v období relatívnej slobody a prinášala nové témy (odklon od tematiky kórejskej vojny, presun deja do miest, vyjadrenie pocitov odcudzenia v modernej Kórei). Písal básne namierené proti režimu v Južnej Kórei. Jeho poézia sa vyznačuje miešaním prvkov modernej štylistiky s tradičnou štruktúrou veršov, typická je melodickosť veršov a experimentovanie s jazykom (používal archaizmy, slang, vulgarizmy). V básnickej zbierke Hra na mesiaci (Dallaraui čangnan, 1959) zobrazil úzkosť a zármutok, ako aj zmätok a dezilúziu. Výber jeho poézie Ohromné korene (Kodehan ppuri, 1974) vyšiel posmrtne. Prvý nositeľ ceny za poéziu (1958) udeľovanej Kórejskou asociáciou básnikov. Od 1981 je na jeho počesť udeľovaná literárna Cena Kim Su-jonga. Nositeľ viacerých posmrtne udelených vyznamenaní.

Zverejnené v marci 2017.

Kim Su-jong [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kim-su-jong