Kim So-wol

Text hesla

Kim So-wol, vlastným menom Kim Čong-sik, 7. 9. 1902 Kwaksan, provincia Pchjongan-pukto, KĽDR – 24. 12. 1934 tamže — kórejský básnik. Krátko žil v Japonsku, neskôr v Soule, po návrate do rodného kraja pracoval ako redaktor novín Tong-a ilbo (Východoázijský denník).

Debutoval 1922. V tvorbe sa inšpiroval ľudovými piesňami (minjo), najmä ich rytmom, ale aj formou a jazykom, preto sa zaraďuje k básnikom ľudových piesní (minjosipcha). Jeho básne sú jednoduché, využíval v nich paralelu a refrén, neskoršia tvorba má výrazne metafyzické črty. Častým námetom je domov v rôznych súvislostiach (návraty domov, príroda rodného kraja, smútok za domovom). Pre svoju poéziu vyznačujúcu sa vnímavosťou, horkosťou, smútkom a citlivosťou je považovaný za národného básnika. Autor básnickej zbierky Azalky (Čindallä kkot, 1925) a posmrtne vydaného výberu z ďalšej tvorby So-wolove básne (So-wol sičcho, 1939); ukážky z jeho poézie boli vydané v českom výbere kórejskej poézie 20. stor. pod názvom Stanu-li se kamenem (1996). Mnohé jeho básne boli zhudobnené v rôznych štýloch vrátane rockového a popového.

Zverejnené v marci 2017.

Kim So-wol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kim-so-wol