Kertész, André

Popis ilustrácie

André Kertész

Text hesla

Kertész [-tés], André, vlastným menom Andor, 2. 7. 1894 Budapešť – 27. 9. 1985 New York — americký fotograf maďarského pôvodu. Bol samouk, v mladosti fotografoval najmä vidiecku krajinu a bol ovplyvnený súdobým záujmom o tradičné ľudové umenie. Už v raných dielach sa pokúšal o vyjadrenie nadčasovej podstaty banálnych každodenných výjavov, čo bolo charakteristické i pre jeho ďalšiu tvorbu vyznačujúcu sa senzitivitou a poetickým podaním. Počas 1. svetovej vojny ako vojak fotografoval vojenské scény i zdevastovanú krajinu, po vojne sa vrátil do Budapešti, kde pracoval ako úradník na burze. Od 1925 pôsobil ako fotograf v Paríži, kde sa oboznámil s aktuálnymi umeleckými prúdmi, z ktorých jeho diela najvýraznejšie ovplyvnili geometrická abstrakcia a surrealizmus (U Mondriana, 1926; Vidlička, 1928). Od 1928 používal fotoaparát Leica, ktorý mu umožnil fotografovať v exteriéri, v tomto období vytvoril aj sériu aktov ovplyvnených surrealizmom. R. 1936 odišiel do New Yorku, kde do 1949 pracoval ako fotograf pre viaceré obrázkové i módne časopisy (napr. Vogue, Harper’s Bazaar) a 1949 – 62 pre časopis Dom a záhrada (House and Garden). Na začiatku 50. rokov 20. stor. vytvoril série pohľadov z okna svojho bytu v New Yorku (Washington Square, Winter, 1954) a neskôr série zátiší, ktoré poňal ako tribút svojej manželke (New York City, 1979).

Zverejnené v marci 2017.

Kertész, André [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kertesz-andre