Kertanagara

Text hesla

Kertanagara, ? – 1292 Singhasari — kráľ (od 1268) jávskeho kráľovstva Singhasari (1222 – 92; nástupnícke kráľovstvo ríše Kediri) z dynastie Rajasovcov (Rajasa, 1222 – koniec 15. stor.). Neoficiálne sa vlády ujal už 1254 počas života svojho otca Wisnuwardhanu (†1268, vládol od 1248) ako piaty panovník Singhasari (používal titul maharahadiraja). Počas jeho vlády bolo hlavné mesto Kutaraja premenované na Singhasari a kráľovstvo dosiahlo najväčší hospodársky (najmä rozšírením obchodu s korením) a územný rozmach. Po dobytí Bali (1284) uzavrel spojenectvo s mocným štátom Čampa. Neskôr sa jeho vazalmi stali kráľovstvá Melayu (na východe Sumatry) a Sunda (na západe Jávy) a oblasť Bornea a Madury. Po rozhodnom odmietnutí platenia dane Mongolskej ríši na čele s Chubilajom (1289) zmobilizoval a vyslal vojsko na východ Jávy proti očakávanej mongolskej trestnej výprave. Bol zavražený počas tantrického rituálu vlastným vazalom, princom Jayakatwangom (†1293) z Kediri, ktorý využil oslabenie obrany hlavného mesta vyslaním väčšiny vojska proti Mongolom, vyvolal v Singhasari povstanie a ujal sa vlády. Tým zaniklo kráľovstvo Singhasari a nakrátko sa obnovilo kráľovstvo Kediri (1293); po Jayakatwangovej porážke sa stalo 1293 nástupníckou ríšou novozaložené kráľovstvo Majapahit na čele s kráľom Kertarajasom.

Zverejnené v marci 2017.

Kertanagara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kertanagara