Kerkenna

Text hesla

Kerkenna, fr. Îles Kerkena — skupina ostrovov v Stredozemnom mori patriaca Tunisku, nachádzajúca sa pri jeho vých. pobreží v zálive Malá Syrta, súčasť guvernorátu Sfax; rozloha 160 km2, okolo 14-tis. obyvateľov, administratívne stredisko Remla (na ostrove Chergui). Hlavné ostrovy: Chergui, Gharbi. Nížinný povrch; suchá teplá klíma s častými vetrami; suchomilná vegetácia. Chov hydiny a kôz; rybolov. Vzhľadom na to, že ostrovy nemajú zavlažovacie systémy, počas obdobia sucha v 80. rokoch 20. stor. významne klesol počet obyvateľov, ktorí sa presídlili na pevninu, najmä do mesta Sfax.

Text hesla

Kerkenna, fr. Îles Kerkena — skupina ostrovov v Stredozemnom mori patriaca Tunisku, nachádzajúca sa pri jeho vých. pobreží v zálive Malá Syrta, súčasť guvernorátu Sfax; rozloha 160 km2, okolo 14-tis. obyvateľov, administratívne stredisko Remla (na ostrove Chergui). Hlavné ostrovy: Chergui, Gharbi. Nížinný povrch; suchá teplá klíma s častými vetrami; suchomilná vegetácia. Chov hydiny a kôz; rybolov. Vzhľadom na to, že ostrovy nemajú zavlažovacie systémy, počas obdobia sucha v 80. rokoch 20. stor. významne klesol počet obyvateľov, ktorí sa presídlili na pevninu, najmä do mesta Sfax.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kerkenna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerkenna