Kerguelenský chrbát

Text hesla

Kerguelenský chrbát [-ge-] — podmorský chrbát v juž. časti Indického oceána tiahnuci sa v smere severozápad – juhovýchod; dĺžka 2 600 km, šírka 950 km. Nad hladinu z neho vystupujú viaceré ostrovy, o. i. súostrovie Kergueleny.

Zverejnené v marci 2017.

Kerguelenský chrbát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerguelensky-chrbat