Kentauros

Text hesla

Kentauros, genitív Kentaura, lat. Centaurus — v gréckej mytológii praotec kentaurov. Syn boha Apolóna a nymfy Stilby (gr. Stilbé), brat Lapita (gr. Lapithés). Podľa inej verzie bol Kentauros synom lapitského kráľa Ixióna a nevlastným bratom Ixiónovho syna Peirithoa.

Zverejnené v marci 2017.

Kentauros [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kentauros