Ken Arok

Text hesla

Ken Arok, aj Ken Angrok, okolo 1182 vých. Jáva – asi 1227 alebo 1247 tamže — kráľ (titul abhiseka) jávskeho kráľovstva Singhasari (od 1222, panovnícke meno Rajasa Amurwabhumi), zakladateľ dynastie Rajasovcov (Rajasa). O jeho živote jestvuje veľa legiend, podľa ktorých mal spolovice božský pôvod a duchovné náuky študoval u brahmana Lohgaweho. Podľa niektorých hypotéz však Ken Arok pochádzal z nižšej vrstvy a v túžbe po moci zabil Tunggula Ametungga, miestodržiteľa Tumapelu (vazalské územie kráľovstva Kediri), vzal si jeho ženu Ken Dedes za manželku a stal sa regentom Ametunggovho syna Anusapatiho, ktorý sa neskôr sám stal kráľom Singhasari. Neskôr sa s Kenom Arokom kvôli ochrane svojich privilégií a právomocí spojili proti kedirskému kráľovi Kertajayovi (vládol od 1194, resp. 1200) hiduistickí brahmani. V bitke pri Ganteri (1222) Ken Arok Kerjataya porazil a sám sa vyhlásil za kráľa celého Kediri, ktoré premenoval na Singhasari a založil dynastiu Rajasovcov (1222 – koniec 15. stor.). Jeho potomkovia (napr. Hayam Wuruk) vládli na Jáve aj po zničení Singhasari (1292) v nástupníckom kráľovstve Majapahit.

Zverejnené v marci 2017.

Ken Arok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ken-arok