Kempff, Wilhelm

Text hesla

Kempff, Wilhelm, 25. 11. 1895 Jüterbog, Brandenbursko – 23. 5. 1991 Positano, Kampánia, Taliansko — nemecký klavirista, organista a hudobný skladateľ. R. 1904 (ako 9-ročný) začal študovať hru na klavíri a kompozíciu v Berlíne, 1914 – 17 študoval na Berliner Musikhochschule (dnes Universität der Künste Berlin). R. 1917 zvíťazil na Medzinárodnej klavírnej súťaži F. Mendelssohna-Bartholdyho a začal koncertovať na medzinárodných pódiách. R. 1924 – 29 pôsobil vo funkcii riaditeľa Württembergische Hochschule für Musik v Stuttgarte (dnes Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart), usadil sa v Postupime, kde sa 1931 podieľal na založení letných majstrovských kurzov. R. 1957 – 82 viedol raz ročne beethovenovské interpretačné majstrovské kurzy v Positane v Taliansku.

Počas svojej úspešnej kariéry sa venoval najmä interpretácii nemeckej klasickej a romantickej tvorby, špeciálne klavírnych diel L. van Beethovena, R. Schumanna a J. Brahmsa. Zdôrazňoval lyriku, pôvab a spontánnosť, vyhýbal sa tempovým a iným extrémom. V oblasti komornej hudby spolupracoval s husľovými virtuózmi H. Szeryngom a Y. Menuhinom, s violončelistami P. Casalsom, Pierrom Fournierom (*1906, †1986) a M. Rostropovičom. R. 1920 – 80 realizoval pre spoločnosť Deutsche Grammophon početné nahrávky (F. Schubert, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Liszt), k legendárnym patria kompletné nahrávky Beethovenových a Schubertových klavírnych sonát, ako aj Beethovenových klavírnych koncertov. R. 1936 – 79 s veľkým úspechom vystúpil na desiatich koncertoch v Japonsku (na jeho počesť bol jeden z japonských ostrovov nazvaný Kempu-san). Skomponoval viacero klavírnych skladieb, piesní a iných komorných diel, štyri opery a dve symfónie. Vystupoval aj ako interpret vlastných skladieb (Klavírny koncert b mol, 1915). Viaceré jeho diela zazneli v premiére pod taktovkou nemeckého dirigenta W. Furtwänglera (Symfónia č. 2 d mol, 1924).

Text hesla

Kempff, Wilhelm, 25. 11. 1895 Jüterbog, Brandenbursko – 23. 5. 1991 Positano, Kampánia, Taliansko — nemecký klavirista, organista a hudobný skladateľ. R. 1904 (ako 9-ročný) začal študovať hru na klavíri a kompozíciu v Berlíne, 1914 – 17 študoval na Berliner Musikhochschule (dnes Universität der Künste Berlin). R. 1917 zvíťazil na Medzinárodnej klavírnej súťaži F. Mendelssohna-Bartholdyho a začal koncertovať na medzinárodných pódiách. R. 1924 – 29 pôsobil vo funkcii riaditeľa Württembergische Hochschule für Musik v Stuttgarte (dnes Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart), usadil sa v Postupime, kde sa 1931 podieľal na založení letných majstrovských kurzov. R. 1957 – 82 viedol raz ročne beethovenovské interpretačné majstrovské kurzy v Positane v Taliansku.

Počas svojej úspešnej kariéry sa venoval najmä interpretácii nemeckej klasickej a romantickej tvorby, špeciálne klavírnych diel L. van Beethovena, R. Schumanna a J. Brahmsa. Zdôrazňoval lyriku, pôvab a spontánnosť, vyhýbal sa tempovým a iným extrémom. V oblasti komornej hudby spolupracoval s husľovými virtuózmi H. Szeryngom a Y. Menuhinom, s violončelistami P. Casalsom, Pierrom Fournierom (*1906, †1986) a M. Rostropovičom. R. 1920 – 80 realizoval pre spoločnosť Deutsche Grammophon početné nahrávky (F. Schubert, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Liszt), k legendárnym patria kompletné nahrávky Beethovenových a Schubertových klavírnych sonát, ako aj Beethovenových klavírnych koncertov. R. 1936 – 79 s veľkým úspechom vystúpil na desiatich koncertoch v Japonsku (na jeho počesť bol jeden z japonských ostrovov nazvaný Kempu-san). Skomponoval viacero klavírnych skladieb, piesní a iných komorných diel, štyri opery a dve symfónie. Vystupoval aj ako interpret vlastných skladieb (Klavírny koncert b mol, 1915). Viaceré jeho diela zazneli v premiére pod taktovkou nemeckého dirigenta W. Furtwänglera (Symfónia č. 2 d mol, 1924).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kempff, Wilhelm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kempff-wilhelm