Kem

Text hesla

Kem, oficiálny prepis Kem’, karelsky a fínsky Kemi — prístavné mesto na severozápade európskej časti Ruska v Karelsku na rieke Kem v blízkosti jej ústia do Bieleho mora; 13-tis. obyvateľov (2012). Priemysel drevársky, rybný, energetický (vodná elektráreň). Významný prístav Bieleho mora, jedna z hlavných staníc Murmanskej železničnej magistrály.

Mesto prvýkrát písomne doložené v 15. stor. ako majetok (od 1450) Soloveckého kláštora. Slúžilo ako pevnosť (pôvodne drevená, 1598; prebudovaná 1657) pred útokmi Švédov, ktorým odolávalo najmä v 16. a 17. stor. Od 1785 mesto, v ktorom sa rozvíjal rybolov a viacero priemyselných odvetví (stavba lodí, spracovanie soli). V apríli 1918 neúspešne obliehané fínskymi vojskami, v júli 1918 nakrátko obsadené vojskami Dohody. V sovietskej ére boli z Kemu odvážaní politickí väzni na Solovecké ostrovy. Počas studenej vojny tam bola umiestnená letecká základňa. Stavebné pamiatky: drevená Uspenská katedrála (1711 – 17), Katedrála zvestovania (1904). Múzeum.

Zverejnené v marci 2017.

Kem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kem