Kelemen, Milko

Text hesla

Kelemen, Milko, 30. 3. 1924 Slatina, Viroviticko-podrávska župa, severné Chorvátsko – 8. 3. 2018 Stuttgart — chorvátsky hudobný skladateľ a dirigent pôsobiaci v Nemecku. Od 1945 študoval na konzervatóriu v Záhrebe, potom v Paríži u D. Milhauda a O. Messiaena a vo Freiburgu u Wolfganga Fortnera (*1907, †1987). Od 1961 organizoval bienále (Muzički biennale Zagreb) v Záhrebe, z ktorého sa vyvinul jeden z najvýznamnejších európskych festivalov súčasnej hudby. R. 1970 – 72 vyučoval kompozíciu na Konzervatóriu R. Schumanna (dnes Robert Schumann Hochschule) v Düsseldorfe a 1973 na Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst v Stuttgarte.

Na začiatku svojej tvorby bol ovplyvnený hudbou B. Bartóka, neskôr si osvojil najmodernejšie kompozičné techniky (seriálna hudba až po otvorenú formu). Autor orchestrálnych skladieb s variabilným obsadením, napr. Koncertantné improvizácie (1955), suita Skolion (1959) pre sláčiky inšpirovaná chorvátskymi ľudovými piesňami, Transfigurácie pre klavír a orchester (1962), Sub rosa (1965), Floreal (1970), Sonabile pre klavír, modulátor a orchester (1972), Abecedarium pre sláčiky (1973), Mirabilia II pre klavír, modulátor a dva orchestre (1977), komorných skladieb Etuda pre flautu (1962) a Monogatari pre 12 sólistov (1978), baletov Hrdina a zrkadlo (Ogledalo, 1960), Kráľ Ubu (1965) podľa hry A. Jarryho, Slová pre mezzosoprán a dva orchestre (1965) podľa J.-P. Sartra, opier Stav obliehania (Opsadno stanje, 1970) podľa drámy A. Camusa a Apocalyptica (1979) podľa hry F. Arrabala, ako aj koncertu Veľká hra pre husle a orchester (Grand jeu classique, 1982).

Zverejnené v marci 2017.

Kelemen, Milko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelemen-milko