kejbord

Text hesla

kejbord [angl.], aj keyboard — elektronický hudobný nástroj. Vyvinul sa postupným technickým zdokonaľovaním klávesových elektroakustických hudobných nástrojov začiatkom 60. rokov 20. stor. Hoci prvý podobný nástroj (denisdor) skonštruoval český teológ a vynálezca P. Diviš už v 2. polovici 18. stor., za priameho predchodcu kejbordu sa považujú telharmónium (postavené okolo 1900) a elektrofonický organ Hammond (postavený v 30. rokoch 20. stor.), ktorý patril v 2. polovici 20. stor. k obľúbeným nástrojom džezovej, bluesovej a rockovej hudby. Elektronické kejbordy sa začali objavovať okolo 1960. Zvuk sa na nich tvorí výhradne elektronicky (pomocou elektronických zariadení, napr. oscilátorov, filtrov a zosilňovačov). Najmodernejšie kejbordy sú dnes už plne digitálne. Ich súčasťou je softvér s informáciami o všetkých zvukoch a funkciách nástroja. V súčasnosti je možné pripojiť kejbord pomocou rozhrania MIDI (angl. Musical Instrument Digital Interface) k počítaču alebo k elektronickým hudobným zariadeniam.

Zverejnené v marci 2017.

Kejbord [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kejbord