kehila

Text hesla

kehila [hebr.] — v období pred zničením druhého jeruzalemského Chrámu (70 n. l.), ako aj v židovskej diaspóre názov židovskej komunity organizovanej ako autonómna spoločnosť podľa vlastných, neskôr kodifikovaných (→ Halacha) a priebežne upravovaných a dopĺňaných (hebr. takanot = opravy) zákonov. Na čele kehily stála výkonná rada kahal, ktorá spravovala jej vnútorné záležitosti. Termíny kehila a kahal sa často zamieňali.

Text hesla

kehila [hebr.] — v období pred zničením druhého jeruzalemského Chrámu (70 n. l.), ako aj v židovskej diaspóre názov židovskej komunity organizovanej ako autonómna spoločnosť podľa vlastných, neskôr kodifikovaných (→ Halacha) a priebežne upravovaných a dopĺňaných (hebr. takanot = opravy) zákonov. Na čele kehily stála výkonná rada kahal, ktorá spravovala jej vnútorné záležitosti. Termíny kehila a kahal sa často zamieňali.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kehila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kehila