Kebnekaise

Text hesla

Kebnekaise — štít v Škandinávskych vrchoch, najvyšší vrch Švédska. Má dva vrcholy, zaľadnený juž. vrchol, 2 106 m n. m. (výška sa v dôsledku roztápania ľadovca znižuje, v minulosti udávaných až 2 117 m n. m.) a nezaľadnený sev. vrchol, 2 097 m n. m.

Zverejnené v marci 2017.

Kebnekaise [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kebnekaise